หน้าแรก

l รายละเอียดการขอสินเชื่อ l ข้อมูลทั่วไป l ติดต่อเรา l ประกาศซื้อขาย บ้านที่ดิน รถมือสอง และ สินค้าอื่นๆ ฟรี

ทำสินเชื่อ บริการทำสินเชื่อ ทำสินเชื่อบ้าน ทำสินเชื่อบ้านมือสอง ทำสินเชื่อที่ดิน
   ทำสินเชื่อ บริการทำสินเชื่อ เราบริการรับจัดทำสินเชื่อ ทำสินเชื่อเปิดกิจการ ทำสินเชื่อธุรกิจ ทำสินเชื่อsmes ทำสินเชื่อบ้านมือสอง ทำสินเชื่อบ้าน ทำสินเชื่อขยายกิจการ ทำสินเชื่อสิ่งปลูกสร้าง เพื่อทำกิจการ ทำสินเชื่อที่ดิน ทำสินเชื่อโรงงาน...

รายละเอียด การจัดเตรียมเอกสารมีดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการยื่นกู้บุคคลธรรมดา(เจ้าของกิจการ)

1  สำเนาบัตรประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ)
2  สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้กู้)
3  ทะเบียนสมรส (กรณีผู้กู้จดทะเบียนสมรส)
4  ทะเบียนพาณิชย์ ที่จดมาไม่ต่ำกว่า 2ปี
5  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
6  สำเนาหลักประกัน
7  แผนที่หลักประกัน
8  เอกสารประกอบ รายรับ-รายจ่าย ของกิจการ
9  สัญญาการว่าจ้างงาน (ถ้ามี)
10  เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ ของกิจการ
11  สัญญาเช่า (ในกรณีที่เช่าสถานประกอบการ)

*เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการกู้นอกจากนี้ นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

เอกสารประกอบการยื่นกู้ (ผู้ที่มีเงินเดือนประจำ)

1  สำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
2  สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้กู้)
3  ทะเบียนสมรส (กรณีผู้กู้จดทะเบียนสมรส)
4  หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
5  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
6  สำเนาหลักประกัน
7  แผนที่หลักประกัน
8  เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษี

*ในกรณีที่มีผู้กู้ร่วมผู้กู้ร่วมจะต้องมีความสัมพันธ์กันในทางสายเลือด เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง บุตร

เอกสารประกอบการยื่นกู้ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

1  หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
2  ทะเบียนผู้ถือหุ้น  ทะเบียนพาณิชย์
3  งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
4  บัญชีเงินฝากหมุนเวียนในนาม นิติบุคคล (บัญชีกระแสรายวัน)
5  เอกสารประกอบอื่นๆ  บัญชีรายรับ-รายจ่าย
6  สำเนาหลักประกัน
7  แผนที่หลักประกัน

*เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการกู้นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

หน้าแรก

l รายละเอียดการขอสินเชื่อ l ข้อมูลทั่วไป l ติดต่อเรา l ประกาศซื้อขาย บ้านที่ดิน รถมือสอง และ สินค้าอื่นๆ ฟรี

รับทำสินเชื่อ sme รับจัดหาวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ และ ขยายกิจการ
ให้วงเงิน 3 เท่า ของรายได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ได้สูงสุดถึง 15 ล้าน

ถ้าขอสินเชื่อไม่ผ่านสักที และ ไม่มีเวลา ในการดำเนินการ ปรึกษาเราซิครับ
รายละเอียดเพิ่มเติม TEL  081-2521672 คุณ น้อง (ทีมงาน ไลฟ์เครดิต)
หรือกรอกข้อมูล และ รายละเอียดต่างๆ เพื่อที่เราจะติดต่อกลับไป   
ติดต่อเรา

ลงโฆษณาฟรี >

l ธรรมะสอนใจ  พระเครื่อง l ซื้อขาย รถมือสอง l ซื้อขาย บ้าน ที่ดิน l ประกาศซื้อขาย  สินค้าอื่นๆ

ขอขอบคุณภาพสวยๆจากเว็บไซต์  http://thailandtalk.net/  http://www.banidea.com/ http://www.decorreport.com/ http://www.shopwomen.net/   http://www.baan2day.com/

Copyright © 2006 - 2007  All Rights Reserved and Powered By .staporn chayasit